ก๊าซชีวภาพ

กว่าจะได้มาซึ่งก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซชีวภาพเป็นหนึ่งในก๊าซที่สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญในการสร้างพลังงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำมาเผาไหม้เพื่อเป็นเชื้อเพลิง สร้างพลังงานความร้อน หรือจะนำมาขับเคลื่อนรถยนต์จากปฏิกิริยาการสันดาปภายในเครื่องยนต์ที่เกิดความดันขึ้นและสามารถขับเคลื่อนยานพาหนะต่าง ๆ ให้สามารถเคลื่อนที่ต่าง ๆ ได้ นับได้เลยว่าก๊าซธรรมชาตินั้นมีประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก และเป็นแหล่งพลังงานที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ในยุคปัจจุบันแบบสุด ๆ แต่กว่าจะได้มาซึ่งก๊าซธรรมชาตินั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลย เพราะจะต้องมีกระบวนการต่าง ๆ ที่คัดแยกและบรรจุก๊าซธรรมชาติเหล่านี้ วันนี้เราจะพาทุกท่านมาศึกษาและทำความเข้าใจกับเจ้าก๊าซที่แสนจะวิเศษกันค่ะ   ก๊าซชีวภาพคืออะไร  […]

Read more →